Valdymo įgūdžiai - valdymo įgūdžių tipai ir pavyzdžiai

Valdymo įgūdžius galima apibrėžti kaip tam tikrus atributus ar sugebėjimus, kuriuos vadovai turėtų turėti, kad galėtų atlikti konkrečias užduotis organizacijoje. Jie apima gebėjimą atlikti vadovo pareigas organizacijoje. Korporatyvinė struktūra. Bendrovės struktūra reiškia skirtingų padalinių ar verslo padalinių organizavimą įmonėje. Priklauso nuo įmonės tikslų ir pramonės, tuo pačiu išvengiant krizinių situacijų ir operatyviai sprendžiant iškilusias problemas. Valdymo įgūdžius galima išsiugdyti mokantis korporatyvinės plėtros. Įmonių plėtra yra korporacijos grupė, atsakinga už strateginius sprendimus augti ir pertvarkyti savo verslą, užmegzti strateginę partnerystę, įsitraukti į susijungimus ir įsigijimus (M&A) ir (arba) pasiekti organizacinės kompetencijos. „Corp Dev“ taip pat naudojasi galimybėmis, kurios padidina įmonės verslo platformos vertę. ir praktinė vadovo patirtis. Įgūdžiai padeda vadovui bendrauti su kolegomis ir žinoti, kaip gerai elgtis su savo pavaldiniais, o tai leidžia lengvai organizuoti veiklą.

Vadybos įgūdžiai - moteris vadovauja grupei

Geri valdymo įgūdžiai yra gyvybiškai svarbūs bet kuriai organizacijai, kad ji galėtų sėkmingai veikti ir pasiekti savo tikslus. Gerus vadybos įgūdžius puoselėjantis vadovas sugeba paspartinti įmonės misiją ir viziją. Vizijos pareiškimas Vizijos pareiškime aprašoma, ko įmonė nori pasiekti ilgainiui, paprastai per penkerius ar dešimt metų, o kartais net ir ilgiau. Tai ar verslo tikslai į priekį nukreipiami mažiau kliūčių ir prieštaravimų iš vidaus ir išorės šaltinių.

Valdymo ir vadovavimo įgūdžiai dažnai naudojami vienas kitam, nes jie abu apima planavimą, sprendimų priėmimą, problemų sprendimą, bendravimą, delegavimą ir laiko valdymą. Laiko valdymas Laiko valdymas yra planavimo ir kontrolės procesas, kurį reikia skirti tam tikrai veiklai. Tinkamas laiko planavimas suteikia asmeniui daugiau galimybių per trumpesnį laiką, sumažina stresą ir lemia karjeros sėkmę. Šiame vadove pateikiamas geriausių laiko tvarkymo patarimų sąrašas. Geri vadovai beveik visada yra ir geri lyderiai.

Be vadovavimo, kritinis vadovo vaidmuo taip pat yra užtikrinti, kad visos organizacijos dalys veiktų darniai. Be tokios integracijos gali kilti keletas problemų ir neišvengiamai nutiks nesėkmė. Valdymo įgūdžiai yra nepaprastai svarbūs įvairioms pareigoms ir skirtingiems įmonės lygmenims, pradedant aukščiausio lygio vadovais, baigiant tarpiniais vadovais ir baigiant pirmo lygio vadovais.

Valdymo įgūdžių rūšys

Pasak Amerikos socialinio ir organizacinio psichologo Roberto Katzo, trys pagrindiniai valdymo įgūdžių tipai:

1. Techniniai įgūdžiai

Techniniai įgūdžiai apima įgūdžius, kurie suteikia vadovams galimybę ir žinias naudoti įvairias technikas, kad pasiektų savo tikslus. Šie įgūdžiai apima ne tik mašinų ir programinės įrangos, gamybos įrankių ir įrangos valdymą, bet ir įgūdžius, reikalingus pardavimams skatinti, įvairių rūšių produktų ir paslaugų projektavimui bei paslaugų ir produktų rinkai.

2. Koncepciniai įgūdžiai

Tai apima įgūdžių vadybininkus, susijusius su žiniomis ir gebėjimais abstrakčiai mąstyti ir formuluoti idėjas. Vadovas sugeba pamatyti visą koncepciją, išanalizuoti ir diagnozuoti problemą bei rasti kūrybiškus sprendimus. Tai padeda vadovui efektyviai numatyti kliūtis, su kuriomis gali susidurti jų skyrius ar visas verslas.

3. Žmogaus ar tarpasmeniniai įgūdžiai

Žmogaus ar tarpasmeniniai įgūdžiai yra įgūdžiai, kurie rodo vadovų gebėjimą bendrauti, dirbti ar efektyviai bendrauti su žmonėmis. Šie įgūdžiai leidžia vadovams išnaudoti žmogiškąjį potencialą įmonėje ir motyvuoti darbuotojus siekti geresnių rezultatų.

Valdymo įgūdžių tipai (diagrama)

Valdymo įgūdžių pavyzdžiai

Yra daugybė įgūdžių, kuriuos vadovybė turėtų turėti, kad galėtų efektyviai ir efektyviai valdyti organizaciją. Toliau pateikiami šeši esminiai vadybos įgūdžiai, kuriuos kiekvienas vadovas turi turėti, kad galėtų atlikti savo pareigas:

1. Planavimas

Planavimas yra gyvybiškai svarbus aspektas organizacijoje. Tai reiškia gebėjimą organizuoti veiklą pagal nustatytas gaires, tačiau vis tiek neviršijant turimų išteklių, tokių kaip laikas, pinigai ir darbas, ribų. Tai taip pat yra veiksmo rinkinio arba vienos ar kelių strategijų, skirtų tam tikriems tikslams ar uždaviniams pasiekti ir pasiekti turimais ištekliais, formulavimas.

Planavimo procesas apima pasiekiamų tikslų nustatymą ir nustatymą, būtinų strategijų kūrimą ir užduočių bei tvarkaraščių, kaip pasiekti užsibrėžtus tikslus, išdėstymą. Be gero plano nedaug galima pasiekti.

2. Bendravimas

Turite puikių bendravimo įgūdžių vadovui. Tai gali nustatyti, kaip gerai informacija dalijamasi visoje komandoje, užtikrinant, kad grupė veiktų kaip vieninga darbo jėga. Tai, kaip gerai vadovas bendrauja su likusia savo komanda, taip pat lemia, kaip gerai galima vykdyti išdėstytas procedūras, kaip gerai atlikti užduotis ir veiklą, taigi, kaip sėkmingai seksis organizacijai.

Komunikacija apima informacijos srautą organizacijoje, tiek formalų, tiek neformalų, žodinį ar rašytinį, vertikalų ar horizontalų, ir tai palengvina sklandų organizacijos funkcionavimą. Aiškiai nustatyti organizacijos komunikacijos kanalai leidžia vadovui bendradarbiauti su komanda, užkirsti kelią konfliktams ir spręsti iškilusias problemas. Vadovas, turintis gerus bendravimo įgūdžius, gali gerai bendrauti su darbuotojais, taigi, lengvai pasiekti įmonės užsibrėžtus tikslus ir uždavinius.

3. Sprendimų priėmimas

Kitas gyvybiškai svarbus valdymo įgūdis yra sprendimų priėmimas. Vadybininkai priima daugybę sprendimų, nesvarbu, ar jie yra sąmoningi, ar ne, o sprendimų priėmimas yra pagrindinis vadovo sėkmės komponentas. Tinkamų ir teisingų sprendimų priėmimas lemia organizacijos sėkmę, o blogi ar blogi sprendimai gali sukelti nesėkmę ar prastą veiklą.

Kad organizacija veiktų efektyviai ir sklandžiai, reikėtų priimti aiškius ir teisingus sprendimus. Vadovas turi būti atsakingas už kiekvieną jų priimtą sprendimą ir taip pat būti pasirengęs prisiimti atsakomybę už savo sprendimų rezultatus. Geras vadovas turi turėti puikių sprendimų priėmimo įgūdžių, nes tai dažnai diktuoja jo / jos sėkmę siekiant organizacijos tikslų.

4. Delegavimas

Delegavimas yra dar vienas pagrindinis valdymo įgūdis. Delegavimas yra su darbu susijusių užduočių ir (arba) įgaliojimų perdavimas kitiems darbuotojams ar pavaldiniams. Tai apima procesą, leidžiantį jūsų arba jūsų darbuotojų užduotis perskirstyti arba perskirstyti kitiems darbuotojams, atsižvelgiant į esamą darbo krūvį. Vadovas, turintis gerus delegavimo įgūdžius, sugeba efektyviai ir efektyviai paskirstyti užduotis ir suteikti įgaliojimus tinkamiems darbuotojams. Kai delegavimas vykdomas efektyviai, tai padeda lengviau atlikti užduotis.

Delegavimas padeda vadovui išvengti laiko švaistymo, optimizuoja produktyvumą ir užtikrina darbuotojų atsakomybę bei atskaitomybę. Kiekvienas vadovas turi turėti gerų delegavimo sugebėjimų, kad pasiektų optimalius rezultatus ir pasiektų reikiamus produktyvumo rezultatus.

5. Problemų sprendimas

Problemų sprendimas yra dar vienas esminis įgūdis. Geras vadovas turi sugebėti spręsti ir išspręsti dažnai kylančias problemas, kylančias per įprastą darbo dieną. Problemų sprendimas valdant apima tam tikros problemos ar situacijos nustatymą ir tada geriausio problemos sprendimo būdo ir geriausio sprendimo paiešką. Tai yra galimybė sutvarkyti reikalus, net kai vyrauja netinkamos sąlygos. Kai aišku, kad vadovas turi puikių problemų sprendimo įgūdžių, tai išskiria jį iš visos komandos ir suteikia pavaldiniams pasitikėjimo savo vadovavimo įgūdžiais.

6. Motyvuojantis

Gebėjimas motyvuoti yra dar vienas svarbus įgūdis organizacijoje. Motyvacija padeda išgauti norimą darbuotojų ar tam tikrų suinteresuotųjų šalių elgesį ar atsaką. Yra daugybė motyvacijos taktikų, kurias vadovai gali naudoti, o tinkamų pasirinkimas gali priklausyti nuo tokių savybių kaip įmonės ir komandos kultūra, komandos asmenybės ir kt. Yra dvi pagrindinės motyvacijos rūšys, kurias vadovas gali naudoti. Tai yra vidinė ir išorinė motyvacija.

Apatinė eilutė

Valdymo įgūdžiai yra gebėjimų rinkinys, apimantis tokius dalykus kaip verslo planavimas, sprendimų priėmimas, problemų sprendimas, bendravimas, delegavimas ir laiko valdymas. Nors skirtingiems vaidmenims ir organizacijoms reikia naudoti įvairius įgūdžių rinkinius, valdymo įgūdžiai padeda profesionalui išsiskirti ir pasižymėti nepaisant jų lygio. Aukščiausiame vadovybėje šie įgūdžiai yra būtini norint gerai valdyti organizaciją ir pasiekti norimus verslo tikslus.

Papildomi resursai

Dėkojame, kad perskaitėte Finansų vadybos įgūdžių vadovą. Finansai yra pirmaujanti karjeros išteklių teikėja Karjeros paieškos finansų karjeros išteklių biblioteka. Mes surinkome svarbiausius karjeros išteklius kiekvienam įmonės finansų darbui. Nuo pasirengimo interviu iki gyvenimo aprašymų ir pareigų aprašymų, mes pasirūpinome jūsų svajonių darbu. Naršykite vadovus, šablonus ir platų nemokamų šaltinių bei įrankių spektrą finansų specialistams. Norėdami toliau mokytis ir siekti karjeros, naudingi toliau pateikiami papildomi ištekliai:

  • „Adaptive Leadership“ „Adaptive Leadership“ „Adaptive Leadership“ yra lyderystės modelis, kurį pristatė Ronaldas Heifetzas ir Marty Linsky. Heifetzas tai apibrėžia kaip asmenų grupės sutelkimą, kad susidorotų su sunkiais iššūkiais ir galų gale iškiltų pergalingai. Žmonių suvokimas apie lyderystę šiais laikais labai skiriasi nuo kelių ankstesnių
  • Krizių valdymas Krizių valdymas Krizių valdymas apima krizių valdymą taip, kad būtų kuo labiau sumažinta žala ir sudarytos sąlygos greitai atsigauti paveiktai organizacijai.
  • Tarpasmeniniai įgūdžiai Tarpasmeniniai įgūdžiai Tarpusavio įgūdžiai yra įgūdžiai, reikalingi efektyviai bendrauti, bendrauti ir dirbti su asmenimis ir grupėmis. Tie, kurie turi gerų tarpusavio santykių įgūdžių, yra stiprūs žodiniai ir neverbaliniai komunikatoriai ir dažnai laikomi „gerais žmonėmis“.
  • Lyderystės bruožai Lyderystės bruožai Vadovavimo bruožai nurodo asmenines savybes, kurios apibūdina efektyvius lyderius. Vadovavimas reiškia asmens ar organizacijos sugebėjimą nukreipti asmenis, komandas ar organizacijas siekiant tikslų ir uždavinių. Vadovavimas vaidina svarbią valdymo funkciją

Naujausios žinutės

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found