Labiausiai pamėgta tautos sąlyga - apžvalga, kaip tai veikia, nauda

Labiausiai palankių šalių sąlyga yra nuostata, pagal kurią reikalaujama, kad šalis suteiktų nuolaidas, privilegijas ar imunitetus, kurie turi būti suteikti vienai tautai prekybos susitarime. Regioninės prekybos sutartys Regioninės prekybos sutartys reiškia sutartį, kurią pasirašo dvi ar kelios šalys. daugiau šalių skatinti laisvą prekių ir paslaugų judėjimą per savo narių sienas. Susitarime numatytos vidaus taisyklės, kurių valstybės narės laikosi tarpusavyje. arba bus suteikta visoms kitoms šalims, kurios yra Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) narės. Tarptautiniuose ekonominiuose santykiuose tai yra statusas, skirtas skatinti vienodą požiūrį į visas valstybes nares tarptautinėje prekyboje.

Labiausiai vertinamos tautos sąlyga

Labiausiai mėgstamų tautų išaiškinimas

Labiausiai palankių šalių sąlyga yra terminas, kuris suteikiamas tam tikrai šaliai, ir tai reiškia, kad palankaus režimo gavėjas turi gauti vienodus prekybos pranašumus, kaip labiausiai palanki šalies prekybos politikos tauta.

Iš esmės tai reiškia, kad nė viena šalis, turinti „labiausiai palankų“ valstybės statusą, negali būti traktuojama mažiau palankiai kaip kitos šalys, esančios Pasaulio prekybos organizacijoje. PPO skatina vienodą požiūrį į visas šalis dėl prekybos susitarimų.

Pavyzdžiui, jei šalis Pasaulio prekybos organizacijoje paprastai vienai šaliai skiria 5% tarifą, bet kitoms valstybėms narėms - 7% tarifą. Pagal palankiausiai narei taikomą sąlygą jos privalo taikyti 5% tarifą visoms valstybėms narėms.

Kartu su nacionalinio požiūrio principu, kuris yra tarptautinės teisės principas, reikalaujantis vienodo požiūrio į užsieniečius ir vietinius gyventojus, palankiausiųjų šalių sąlyga yra PPO prekybos įstatymo pagrindas. Organizacijos prekybos įstatymai skirti skatinti nediskriminacinę prekybos politiką tarp valstybių narių.

Išimtis iš didžiausio palankumo statuso turinčios išlygos gali būti suteikta besivystančioms šalims, kurioms gali būti taikomas palankesnis režimas nei labiausiai palankioms šalims.

Palankus požiūris apima naudą prekybai, pavyzdžiui:

  • Maži tarifai
  • Didelės importo kvotos
  • Laisvosios prekybos susitarimai
  • Muitų sąjunga Muitų sąjunga yra dviejų ar daugiau kaimyninių šalių susitarimas panaikinti prekybos kliūtis, sumažinti arba panaikinti muitus ir panaikinti kvotas. Tokias sąjungas apibrėžė Bendrasis tarifų ir prekybos susitarimas (GATT) ir tai yra trečiasis ekonominės integracijos etapas.

Tarifai

Tarifas iš esmės yra importo ir eksporto mokestis. Importas ir eksportas Importas yra prekės ir paslaugos, kurias šalies gyventojai perka iš likusio pasaulio, o ne perka šalyje pagamintus daiktus. Eksportas yra prekės ir paslaugos, kurios gaminamos šalies viduje, bet vėliau parduodamos klientams, gyvenantiems kitose šalyse. tarp prekybos šalių. Tai politika, kuria paprastai apmokestinamos užsienio prekės ir skatinama vartoti vietinius produktus. Tarifai taip pat naudojami kaip šalies vyriausybės pajamų forma. Eksportuojančioms šalims palankus žemas tarifas, nes eksportuotojas gali prekiauti laisviau.

Importo kvotos

Importo kvotos nurodo prekybos apribojimą, nustatantį viršutinę prekių, kurias galima importuoti į šalį per tam tikrą laiką, skaičių. Tai skatina mažiau vartoti užsienio prekes ir, kaip ir tarifai, skatina vartoti vietinius produktus. Eksportuojančioms šalims yra naudinga užsitikrinti didelę importo kvotą, nes eksportuotojas gali eksportuoti daugiau prekių.

Laisvosios prekybos susitarimas

Laisvosios prekybos susitarimas yra tarptautinės teisės sutartis arba susitarimas, kuris sudaro laisvosios prekybos zoną tarp bendradarbiaujančių šalių. Tai skatina didesnę prekybą ir gali panaikinti tarifus ir importo kvotas. Importo kvotos Importo kvotos yra vyriausybės nustatytos tam tikros prekės, kurią galima importuoti į šalį, kiekio apribojimai. Paprastai tariant, tokios kvotos nustatomos siekiant apsaugoti vietinę pramonę ir pažeidžiamus gamintojus. .

Individualios sąjungos

Muitų sąjunga yra tam tikras prekybos blokas, kuris yra laisvos prekybos erdvė valstybėse narėse, kurioms galioja bendras išorės tarifas su valstybėmis, kurios nėra narės. Jie nustatomi prekybos paktais ir skatina didesnę laisvą prekybą tarp valstybių narių.

Palankiausios tautos išlygos istorija

Didžiausio palankumo statusas tarp šalių buvo nustatytas jau XI amžiuje. Šiuolaikinė koncepcija atsirado maždaug XVIII amžiuje, kur ji paprastai buvo taikoma tarp dviejų šalių - viena šalis kitai suteiks „palankiausios tautos“ statusą.

Po Antrojo pasaulinio karo buvo sudaryta daug prekybos susitarimų ir tarifų, dėl kurių buvo susitarta pagal Bendrąjį tarifų ir prekybos susitarimą (GATT), po kurio 1995 m. Buvo įsteigta Pasaulio prekybos organizacija. Pasaulio prekybos organizacija yra organizacija, kurios tikslas - išlaikyti tarptautinės prekybos tarp šalių reguliavimas.

Labiausiai mėgstamų tautų pranašumai

Labiausiai palankių šalių sąlyga suteikia šiuos pranašumus:

1. Didina laisvąją prekybą

Labiausiai palankių šalių sąlyga padidina prekybos sukūrimą ir sumažina prekybos nukreipimą, iš esmės skatindama daugiau laisvos prekybos tarp šalių. Tai leidžia pasiekti efektyvesnių rezultatų, nes mažiausių sąnaudų gamintojai be vyriausybės įsikišimo gali eksportuoti prekes į didžiausios paklausos sritis.

2. Vienodas požiūris į nepalankioje padėtyje esančias šalis

Labiausiai palankių šalių sąlyga leidžia mažesnėms šalims pasinaudoti pranašumais, kurių paprastai negali gauti, nes tarp jų nepastebima didelių pasaulinės prekybos dalyvių. Išlyga padeda mažoms šalims derėtis dėl palankių prekybos sąlygų, kurių jos paprastai negautų.

3. Supaprastina prekybos įstatymus

Palankiausios šalies sąlygos įgyvendinimas supaprastina dvišalius šalių sudarytus sudėtingus prekybos susitarimus. Jei visoms šalims taikomos vienodos prekybos sąlygos, prekybos įstatymai tampa daug paprastesni.

Susiję skaitymai

Finansai yra oficialus sertifikuoto bankų ir kreditų analitiko (CBCA) ™ CBCA ™ sertifikavimo teikėjas. Sertifikuoto bankų ir kreditų analitiko (CBCA) ™ akreditacija yra pasaulinis kredito analitikų standartas, apimantis finansus, apskaitą, kredito analizę, pinigų srautų analizę sandoros modeliavimas, paskolos grąžinimas ir kt. sertifikavimo programa, skirta visiems paversti pasaulinio lygio finansų analitikais.

Norėdami toliau mokytis ir tobulinti savo žinias apie finansinę analizę, labai rekomenduojame toliau pateiktus papildomus išteklius:

  • Laisvosios prekybos zona Laisvosios prekybos zona Laisvosios prekybos zona (LPS) reiškia konkretų regioną, kuriame minėto regiono šalių grupė pasirašo susitarimą, kuris patvirtina jų ekonominį bendradarbiavimą. Pagrindiniai LPS tikslai yra panaikinti prekybos kliūtis, ypač tarifus ir importo kvotas, ir skatinti laisvą prekybą prekėmis
  • Šiaurės Amerikos laisvosios prekybos susitarimas (NAFTA) Šiaurės Amerikos laisvosios prekybos susitarimas (NAFTA) Šiaurės Amerikos laisvosios prekybos susitarimas (NAFTA) yra susitarimas, apjungęs tris Šiaurės Amerikos šalis, t. Y. JAV, Kanadą ir
  • Netarifinės kliūtys Netarifinės kliūtys Netarifinės kliūtys yra prekybos kliūtys, ribojančios prekių importą ar eksportą kitomis priemonėmis nei tarifai. Pasaulio prekybos organizacija (PPO)
  • Ekonominė sąjunga Ekonominė sąjunga Ekonominė sąjunga yra vienas iš skirtingų prekybos blokų tipų. Tai reiškia šalių susitarimą, leidžiantį produktams, paslaugoms ir darbuotojams laisvai kirsti sienas. Sąjungos tikslas yra pašalinti vidaus prekybos kliūtis tarp valstybių narių, siekiant ekonominės naudos visoms valstybėms narėms.

Naujausios žinutės

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found